మేరు క్యాబ్స్ వ్యవస్థాపకుడు నీరజ్ గుప్తా సక్సెస్ స్టోరీ

 నీరజ్ గుప్తా మేరు క్యాబ్స్ వ్యవస్థాపకుడు! హృదయంలో ఉన్న యువకుడు; నీరజ్ గుప్తా భారతదేశపు మొట్టమొదటి & అతిపెద్ద రేడియో టాక్సీ కంపెనీ – మేరు క్యాబ్స్ వ్యవస్థాపకుడు. మేరు క్యాబ్స్ వ్యవస్థాపకుడు నీరజ్ గుప్తా సక్సెస్ స్టోరీ నీరజ్ భారతదేశంలో రేడియో టాక్సీ సేవకు మేరును సాధారణ పేరుగా మార్చడమే కాకుండా, అతని పదునైన వ్యవస్థాపక నైపుణ్యాల కారణంగా, మేరు ఇప్పుడు భారతదేశంలో 9000 కంటే ఎక్కువ వాహనాల ఫ్లీట్ పరిమాణంతో భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద రేడియో …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post