;

 

అలీబాబా గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు జాక్ మా సక్సెస్ స్టోరీ

 జాక్ మా పేరు విన్నాను. ఇప్పుడు అతని కథ తెలుసుకోండి! బిలియన్ డాలర్ అలీబాబా గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ అయిన జాక్ మా లేదా మా యున్‌కి సంబంధించిన మా వ్యక్తిగత ఇష్టమైన వాటిలో ఒక ఖచ్చితమైన కథ ఇది. అక్టోబర్ 15, 1964న జన్మించారు; విస్తృతంగా తెలిసిన చైనీస్ వ్యాపారవేత్త మరియు ఉదారమైన పరోపకారి, జాక్ ఫోర్బ్స్ కవర్‌పై కనిపించిన మొదటి ప్రధాన భూభాగ చైనీస్ వ్యవస్థాపకుడు మాత్రమే కాదు, $21.7 బిలియన్ల …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post