జంబో కింగ్ సక్సెస్ స్టోరీ ది ఇండియన్ బర్గర్!

జంబో కింగ్ సక్సెస్ స్టోరీ ఆఫ్ జంబో కింగ్ – ది ఇండియన్ బర్గర్! మనం ఆహారంతో నడిచే దేశంలో జీవిస్తున్నాము, అది ఆహారం తీసుకోవాలనే ఆలోచనలతో కూడా నిమగ్నమై ఉంది మరియు ఇది అక్షరాలా మన ఉద్దేశ్యం! మీరు ఇక్కడ రెస్టారెంట్ లేదా ఫాస్ట్ ఫుడ్ స్థాపనను తెరిచి, మీ ఆహారం ఎక్కువగా ఉంటే, అది విజయవంతమయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రతి మూలలో మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఇది వేగాన్ని తగ్గించని వ్యాపారం. ఆహార పరిశ్రమ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post