ఫ్యూచర్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు కిషోర్ బియానీ సక్సెస్ స్టోరీ

ఫ్యూచర్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు కిషోర్ బియానీ సక్సెస్ స్టోరీ Future Group Founder Kishore Biyani Success Story ఫ్యూచర్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు మరియు CEO 1961 ఆగస్టు 9వ తేదీన జన్మించారు; భారతదేశానికి చెందిన సామ్ వాల్టన్ – కిషోర్ బియానీ ఫ్యూచర్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు మరియు CEO. ప్రస్తుతం $1.3 బిలియన్ల కంటే ఎక్కువ విలువను కలిగి ఉన్న కిషోర్ రిటైల్ పరిశ్రమను తుఫానుగా తీసుకున్న వ్యక్తి మరియు ఇప్పుడు తన పేరుతో మిలియన్ల …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post