మహానంది దేవాలయం ఆంధ్రప్రదేశ్

మహానంది ఆలయం మహానంది దేవాలయం పర్యాటకానికి సంబంధించిన అందమైన ప్రదేశాలలో ఒకటి. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మహానది కూడా ఒక ప్రసిద్ధ దేవాలయం. ఆంధ్రప్రదేశ్ దివ్య దర్శనం పథకం కింద, ప్రభుత్వం పేద ప్రజలకు ప్రసిద్ధ ఆలయ పర్యటనను ఉచితంగా అందిస్తుంది.   మహానంది ఆలయం గురించి: నంద్యాల సమీపంలోని తూర్పు నల్లమల కొండల్లో మహానది ఉంది. ప్రధానంగా మహానంది దేవాలయం మంచినీటి కొలనులు, నల్లమల్ల కొండ అడవి, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నంది విగ్రహం, తొమ్మిది నంది …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post