వొంటిమిట్ట కోదండరామ స్వామి దేవాలయం ఆంధ్రప్రదేశ్

 వొంటిమిట్ట కోదండరామ స్వామి దేవాలయం వొంటిమిట్ట కోదండరామ స్వామి దేవాలయం పేద ప్రజల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన దివ్య దర్శనం పథకం. ఈ పథకం ద్వారా, వారు AP రాష్ట్రంలోని అన్ని పవిత్ర స్థలాలను సందర్శించే సువర్ణావకాశాన్ని పొందుతారు. ఏపీ పవిత్ర స్థలాల జాబితాలో ఈ వొంటిమిట్ట కోదండరామ దేవాలయం కూడా ఉంది. దేవాలయం గురించి తెలుసుకుందాం   వొంటిమిట్ట దేవాలయం గురించి: కోదండరామ దేవాలయం వొంటిమిట్టలో ఉన్న రాముడికి అంకితం చేయబడింది. ఈ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post