;

 

జస్‌ప్రీత్ బింద్రా సక్సెస్ స్టోరీ

జస్‌ప్రీత్ బింద్రా సక్సెస్ స్టోరీ   20 సంవత్సరాల విలువైన అనుభవం జస్ప్రీత్ బింద్రా – IPS అధికారి కుమారుడు, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్‌లో బ్యాచిలర్స్ మరియు ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్‌లో MBA; ఆచారమైన మరియు సురక్షితమైన ఇంజనీరింగ్-నిర్వహణ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు కానీ అతని కోసం జీవితం ఏమి ఉంచిందో అతనికి అంతగా తెలియదు! దేశంలోని అతిపెద్ద వ్యాపార సంస్థ, ఆన్‌లైన్ స్టార్టప్‌కి అంతర్జాతీయ సంస్థ కోసం పని చేస్తున్నాడు, అతను ప్రతిదానిని ఎదుర్కొన్నాడు. జస్‌ప్రీత్ మొత్తం 20 సంవత్సరాల …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post