ఉబర్ వ్యవస్థాపకుడు ట్రావిస్ కలానిక్ సక్సెస్ స్టోరీ

 ట్రావిస్ కలానిక్ ఉబర్ వ్యవస్థాపకుడు  Uber founder Travis Colonial Success Story 1976 ఆగస్టు 6వ తేదీన జన్మించారు; ట్రావిస్ కలానిక్ ఉబర్ వ్యవస్థాపకుడు! “UberCab”గా స్థాపించబడిన ఈ సంస్థ సహ వ్యవస్థాపకులు ట్రావిస్ కలానిక్ మరియు గారెట్ క్యాంప్‌ల యొక్క అద్భుత సంస్థ. జనాదరణ పొందిన నమ్మకానికి విరుద్ధంగా, Uber క్యాబ్ సర్వీస్ అందించే సంస్థ కాదు! ఇది నిజానికి పేపర్‌లలో ఉబెర్ మొబైల్ యాప్‌ను అభివృద్ధి చేసే, మార్కెట్ చేసే మరియు నిర్వహించే …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post