శ్రీ మత్స్యగిరి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం, Sri Matsyagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple

 

శ్రీ మత్స్యగిరి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం, Sri Matsyagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple

శ్రీ మత్స్యగిరి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం, Sri Matsyagiri Lakshmi Narasimha Swamy Temple   ఈ ఆలయం విష్ణువును చేపగా పూజించే కొండ అని చాలా మంది నమ్ముతారు. పండుగ సీజన్‌లో అన్ని కొండ ప్రాంతాలను భక్తుల దేవుడిగా పూజిస్తారు. కొండంతా పేర్లతో నిండిపోయింది. చలికాలపు ప్రకృతి సౌందర్యంలో జాలువారే జలపాతాల మధ్య ఈ ఆలయం ఏర్పాటు చేయబడింది. వలిగొండ మండలం వెంకటాపురం గ్రామంలోని మత్స్య గిరి కొండపై లక్ష్మీనరసింహ స్వామికి భక్తులు పూజలు …

Read more

0/Post a Comment/Comments