కరక్కాయ యొక్క పూర్తి వివరాలు

కరక్కాయ  యొక్క  పూర్తి వివరాలు కరక్కాయ శాస్త్రీయ నామం టెర్మినాలియా చెబుల్లా. ఇతర పేర్లలో చేబులిక్ మైరోబాలన్, హరితకి మరియు మంద ఉన్నాయి. 6-20 మీటర్ల ఎత్తు వరకు చెట్లు. ఆకులు ఒకటి లేదా రెండు నోడ్స్ పొడవు మరియు దాదాపు పొడవుగా ఉంటాయి. కరక్కాయ చెట్టు పువ్వులు తెలుపు లేదా లేత ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయి మరియు నక్షత్రాలు సన్నని పుష్పగుచ్ఛంలో ఉంటాయి. పండ్లు కోలా, ఎండినప్పుడు చిన్న ముక్కులు, ఆగస్టు నుండి అక్టోబర్ వరకు అందుబాటులో …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post