ఉత్తరేణి వలన కలిగే ఉపయోగాలు

 

ఉత్తరేణి వలన కలిగే ఉపయోగాలు

ఉత్తరేణి  వలన కలిగే ఉపయోగాలు ఉత్తరేణి ఒక రకమైన ఔషధ మొక్క. దీని శాస్త్రీయ నామం అకిరాంథస్ ఆస్పరా. ఇది అమరంతేసి కుటుంబానికి చెందినది. ఇది వినాయక చవితి రోజు జరిగే అక్షర పూజలో కూడా ఉపయోగించబడుతుంది. ఈ మొక్క అమరంతేసి కుటుంబానికి చెందినది, అందుకే దీని శాస్త్రీయ నామం అకిరాంథస్ ఆస్పరా. పురాణాలలో ఉత్తరేణీకి అంత ప్రాముఖ్యత లేదు. ఇంద్రుడు విష్ణువు అనే రాక్షసుడిని చంపి, ఆపై సముచి అనే మరొక రాక్షసుడిని చంపడానికి అతనితో స్నేహం చేస్తాడు … …

Read more

0/Post a Comment/Comments