రణతంబోర్ నేషనల్ పార్క్ లో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు

రణతంబోర్ నేషనల్ పార్క్ లో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు రంతంబోర్ నేషనల్ పార్క్ మీరు అడవి రాజును గుర్తించాలనుకుంటే మీరు దిగాలి. ఈ పార్క్ 1334 చదరపు కిలోమీటర్లు. మందపాటి అడవి, మురికి రోడ్లు మరియు సరస్సులు, జీవితకాలపు అనుభవంలో ఒకసారి ఇక్కడ సఫారీని తయారు చేస్తాయి. రణతంబోర్ నేషనల్ పార్క్ జంతు ప్రేమికులకు అనువైనది. పులి యొక్క సహజ ఆవాసాలలో సంగ్రహావలోకనం కాకుండా, ఈ ఉద్యానవనం నీలగై, తోడేలు, సంభార్, ఎలుగుబంటి, హైనా, నక్క, కారకల్ మరియు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post