భృంగరాజ్ తైలం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి

 

భృంగరాజ్ తైలం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి

భృంగరాజ్ తైలం భృంగరాజ్ మొక్క వళ్ళ కలిగే  ప్రయోజనాలను మనము తెలుసుకున్నాం.  భృంగరాజ్ తైలం (గుంటగలగర ఆకూ తైలం)  ప్రయోజనాలను పూర్తిగా పొందాలంటే  ఒక మంచి మార్గం. భృంగరాజ్ తైలం ఇంట్లోనే తయారుచేసుకోవచ్చును . పల్లెటూళ్లలో ఎక్కువగా గా దొరికే ఈ భృంగరాజ్ పట్టణ ప్రాంతాలలో దొరకడం చాల కష్టం.   అన్ని ఆయుర్వేదిక్ స్టోర్స్ లో భృంగరాజ్కూడా  దొరుకుతున్నాయి. అందువల్ల పచ్చి ఆకులూ దొరకకపోతే ఎండిన ఆకులూ లేదా పౌడర్ తో ఈ ఆయిల్ ను తయారుచేసుకోవచ్చును . కావాల్సిన …

Read more

0/Post a Comment/Comments