బేకింగ్ సోడా వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు దుష్ప్రభావాలు

బేకింగ్ సోడా వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు దుష్ప్రభావాలు  బేకింగ్ సోడా వంటను రుచిగా చేస్తుందని మనందరికీ తెలుసు. మొటిమల నుండి అవాంఛిత రోమాలను తొలగించడం వరకు అనేక సౌందర్య సమస్యలకు ఇది ఉత్తమ పరిష్కారం. చర్మ సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ, బేకింగ్ సోడాను త్వరిత పరిష్కారంగా ఉపయోగించవచ్చు. సౌందర్య ప్రయోజనాలను పొందడానికి దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి. మనం బేకింగ్ సోడాను ,  కుకింగ్ సోడా, వంట సోడా  అంటాము. దీని శాస్త్రీయ నామం సోడియం బైకార్బోనేట్. దాదాపు ప్రతి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post