;

 

ప్రోటీన్ ఆహారాలు ప్రయోజనాలు ఉపయోగాలు మరియు దుష్ప్రభావాలు

ప్రోటీన్ ఆహారాలు ప్రయోజనాలు ఉపయోగాలు మరియు దుష్ప్రభావాలు  ప్రోటీన్లు శరీరం యొక్క బిల్డింగ్ బ్లాకులు (శరీర నిర్మాణంలో ఇటుకల వంటివి) మరియు ప్రతి జీవన కణానికి ఇవి  చాలా అవసరం. ప్రోటీన్ ఒక మాక్రోన్యూట్రియెంట్ మరియు రోజువారీ శరీర కార్యకలాపాలను చేయడానికి మరియు నిర్వహించడానికి మన ఆహారంలో ఇవి చాలా ఎక్కువ పరిమాణంలో అవసరం. ఒక సమతుల్య ఆహారం అందించే కేలరీలలో ప్రోటీన్లు  15-35% గా ఉండాలి. ప్రోటీన్లు ప్రధానంగా అమైనో యాసిడ్లతో కూడి ఉంటాయి.  మరియు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post