తీర్ధ ప్రసాధాల్లో నాలుగు రకాలు

తీర్ధ ప్రసాధాల్లో నాలుగు రకాలు 1. జల తీర్ధం 2. కషాయ తీర్ధం 3. పంచామృత తీర్ధం 4. పానకా తీర్ధం     01. నీటి తీర్థం ఈ తీర్థయాత్ర నుండి అకాల మరణం మరియు అన్ని వ్యాధులను నివారించవచ్చు. అన్ని కష్టాలు మరియు సౌకర్యాలను అందించవచ్చు. 02. కషాయ తీర్థం కొల్లాపూర్‌లోని శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆలయం, కొల్లూరు మూకాంబిక ఆలయం, హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని జ్వాలమాలినీ దేవాలయం మరియు అస్సాంలోని శ్రీ కామాఖ్య దేవాలయం వద్ద తీర్థయాత్రలు అందించబడతాయి. …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post