;

 

మొగ‌ల్ చక్ర‌వ‌ర్తి జహంగీర్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Mughal Emperor Jahangir

మొగ‌ల్ చక్ర‌వ‌ర్తి జహంగీర్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Mughal Emperor Jahangir   జహంగీర్ (జహంగీర్ అని కూడా పిలుస్తారు) నాల్గవ మొఘల్ చక్రవర్తి. అతని పుట్టిన పేరు నూర్-ఉద్-దిన్ ముహమ్మద్ సలీమ్, మరియు అతను అక్బర్ ది గ్రేట్, గొప్ప మొఘల్ చక్రవర్తి యొక్క పెద్ద కుమారుడు. మరియం-ఉజ్-జమానీ అతని తల్లి. అతను ఆగష్టు 31, 1569న ఫతేపూర్ సిక్రి (భారతదేశం)లో జన్మించాడు. అతను నాల్గవ మొఘల్ చక్రవర్తి మరియు మొఘల్ రాజవంశానికి అత్యంత ప్రముఖ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post