చక్రవర్తి ఔరంగజేబు జీవిత చరిత్ర,Biography of Emperor Aurangzeb

చక్రవర్తి ఔరంగజేబు జీవిత చరిత్ర,Biography of Emperor Aurangzeb మొఘల్ చక్రవర్తి ఔరంగజేబు గురించి ఔరంగజేబు పూర్తి పేరు ముహి అల్-దిన్ ముహమ్మద్. ఔరంగజేబు మొఘల్ రాజవంశం నుండి ఐదవ చక్రవర్తి షాజహాన్ యొక్క మూడవ కుమారుడు. ఆమె తల్లి పేరు ముంతాజ్ మహల్. మహల్ జననం నవంబర్ 3, 1618న భారతదేశంలోని మాల్వాలోని ధోడ్‌లో జరిగింది. ఔరంగజేబు మొఘల్ రాజవంశం యొక్క 6వ చక్రవర్తి, మరియు అతని నాయకత్వంలో సామ్రాజ్యం కొత్త స్థాయిలకు ఎదిగింది. ఔరంగజేబుకు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post