;

 

చక్రవర్తి అశోక జీవిత చరిత్ర,Biography of Emperor Ashoka

చక్రవర్తి అశోక జీవిత చరిత్ర,Biography of Emperor Ashoka అశోకుని అశోక జీవితానికి పరిచయం అశోకుడు నిజానికి అతని కాలంలో ఉపయోగించిన బ్రాహ్మీ టెక్స్ట్‌కు అనుగుణంగా అశోక అని స్పెల్లింగ్ చేస్తున్నాడు, తరువాత ఆంగ్లంలో అశోకగా మార్చబడింది. అశోకుడు ఒక భారతీయ చక్రవర్తి మరియు మౌర్య రాజవంశాన్ని స్థాపించిన పురాణ పాలకుడు, అతని తాత చంద్రగుప్త మౌర్య కుమారుడు. వాస్తవానికి చక్రవర్తి యొక్క గ్రిట్ మరియు దృఢ సంకల్పం అతను భారత ఉపఖండాన్ని కప్పి ఉంచిన మౌర్య …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post