యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ చికిత్సకు ఉపయోగపడే ఇంటి చిట్కాలు,Useful Home Tips To Treat Urinary Tract Infection

యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ చికిత్సకు ఉపయోగపడే ఇంటి చిట్కాలు,Useful Home Tips To Treat Urinary Tract Infection   మన ప్రస్తుత వాతావరణంలో అంటువ్యాధులు ఇప్పుడు చాలా విస్తృతంగా వ్యాపించాయి, ముఖ్యంగా స్త్రీలను ప్రభావితం చేసే వాటిలో ఒకటి యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్‌లు, దీనిని సాధారణంగా UTI అని పిలుస్తారు. మీరు మూత్ర విసర్జన చేసినప్పుడల్లా ఇది తీవ్రమైన మంటగా ప్రారంభమవుతుంది మరియు వెంటనే పరిష్కరించకపోతే, మరింత తీవ్రమైనది ఏర్పడవచ్చు. మీరు సమస్యను UTIగా గుర్తించినప్పుడు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post