చెవినొప్పి నుండి ఉపశమనానికి ఇంటి చిట్కాలు,Home Tips to Relieve Ear Pain

చెవినొప్పి నుండి ఉపశమనానికి ఇంటి చిట్కాలు,Home Tips to Relieve Ear Pain   మీ చెవి లోపల పదునైన అసౌకర్యం యొక్క అనుభూతికి ఉదయాన్నే మేల్కొన్నట్లు మీకు గుర్తుందా? నొప్పిని తగ్గించడానికి మీ చెవిని లాగడానికి మీరు శోదించబడ్డారు. అయితే, ఇది నొప్పిని పెంచుతుంది. మీరు కోపంగా మరియు ఓపియాయిడ్‌ను ఆశ్రయించే ముందు, చెవుల నొప్పికి చికిత్స చేయడానికి ఉత్తమమైన ఇంటి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post