ముఖంపై వేడి కురుపులు తగ్గించే ఇంటి చిట్కాలు,Home Tips To Reduce Heat Boils On Face

ముఖంపై వేడి కురుపులు తగ్గించే ఇంటి చిట్కాలు,Home Tips To Reduce Heat Boils On Face     మీ చర్మంపై చిన్న బుడగ కనిపిస్తుందా? మీరు అనుభవించినప్పుడు మీకు నొప్పి అనిపిస్తుందా? ఇది చాలా మటుకు వేడి కాచు ఫలితంగా ఉంటుంది. ఇది చాలా పెద్దదిగా పెరిగి మిమ్మల్ని భయంకరంగా కనిపించేలా చేసే మొటిమలా కనిపిస్తోంది. హీట్ బాయిల్ అంటువ్యాధి మరియు స్టెఫిలోకాకస్ అనే బాక్టీరియం వల్ల ఏర్పడుతుంది, ఇది ఆ ప్రాంతంలోని నూనె …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post