సెల్యులైట్ తగ్గించడానికి ఇంటి చిట్కాలు,Home Tips To Reduce Cellulite

సెల్యులైట్ తగ్గించడానికి ఇంటి చిట్కాలు,Home Tips To Reduce Cellulite   సెల్యులైట్ చర్మం కింద కొవ్వు నిల్వలు కంటే ఎక్కువ కాదు. అవి తొడ వెనుక, తుంటి, పిరుదులు మరియు కడుపులో ఎక్కువగా గుర్తించబడతాయి. స్వరూపం ముద్దగా ఉండి, మసకబారిన, ఉబ్బిన చర్మంలా కనిపిస్తుంది. సెల్యులైట్స్ ఇబ్బందికి మూలం మరియు సాధారణంగా వయోజన మరియు యుక్తవయస్సులో ఉన్న స్త్రీలలో కనిపిస్తాయి. అవి ఎగుడుదిగుడుగా, నారింజ పై తొక్క-వంటి రూపాన్ని కలిగి ఉంటాయి, ఇవి చర్మం క్రింద …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post