ముష్టి ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు,Health Benefits Of Mushti Mudra

ముష్టి ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు,Health Benefits Of Mushti Mudra     ముష్టి ముద్రను పిడికిలి ముద్ర అని కూడా అంటారు. ముష్టి అనేది సంస్కృత పదం అంటే మూసిన చేయి లేదా పిడికిలి. మానవ శరీరం సహజంగానే దూకుడు, భయం, కోపం అలాగే చిరాకు, కోపం మరియు చిరాకు వంటి ప్రతికూల భావోద్వేగాలకు చివరి దెబ్బతో ప్రతిస్పందించడానికి మొగ్గు చూపుతుంది. ఈ కథనంలో, ముష్టి ముద్ర గురించి మీరు తెలుసుకోవలసిన అన్నింటినీ మేము …

Read more

Categories Health

Post a Comment

Previous Post Next Post