;

 

ముకుల ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు,Health Benefits Of Mukula Mudra

ముకుల ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు,Health Benefits Of Mukula Mudra     ముకుల ముద్రా! దీనిని “బీక్ హ్యాండ్ ముద్ర” అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది అనేక మానసిక మరియు శారీరక ఆరోగ్య ప్రయోజనాల కోసం నిర్వహించబడే ఒక సాధారణ ముద్ర. ఇది తామర పువ్వు యొక్క వికసనానికి ప్రతీక. ముకుల ముద్ర అన్నిటికంటే శక్తివంతమైన యోగా ముద్రలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది శక్తివంతమైన చికిత్సా సాధనం కూడా. శరీర భాగాలు గాయపడినా లేదా …

Read more

Categories Health

Post a Comment

Previous Post Next Post