;

 

లోటస్ ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు,Health Benefits of Lotus Mudra

లోటస్ ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు,Health Benefits of Lotus Mudra   లోటస్ ముద్ర ముద్రలు అనేది యోగాలో ఉపయోగించే సింబాలిక్ మరియు సెరిమోనియల్ హావభావాలు, ఇవి చక్రాలను తెరవడానికి మరియు మన శరీరంలో ప్రాణం ఎలా ప్రవహిస్తుందో మారుస్తుంది. వివిధ రకాల చేతి సంజ్ఞలు మన శరీరానికి చాలా ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి మరియు వాటిలో ఒకటి మన హృదయ చక్రాలను తెరుస్తుంది లోటస్ ముద్ర అని పిలుస్తారు. ఈ ముద్ర మీ హృదయ చక్రాన్ని …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post