జ్ఞాన ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు,Health benefits Of Gyan Mudra

జ్ఞాన ముద్ర యొక్క ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు,Health benefits Of Gyan Mudra   మీ మానవ శరీరం గాలి అగ్ని, గాలి, నీరు, భూమి మరియు ఆకాష్ (మీ శరీరంలోని చిన్న ఇంటర్ సెల్యులార్ ఖాళీలు)తో కూడిన ఐదు భాగాలతో కూడి ఉంటుందని మీకు తెలుసునని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను. ఈ మూలకాల అసమతుల్యత నిరోధక వ్యవస్థతో జోక్యం చేసుకుంటుంది మరియు అనారోగ్యానికి కారణం. ముద్రల ద్వారా నిర్దిష్ట మార్గంలో శరీరంలోని ఒక భాగాన్ని మరొక దానితో …

Read more

Categories Health

Post a Comment

Previous Post Next Post