హార్మోన్ల బెల్లీ యొక్క కారణాలు లక్షణాలు మరియు చికిత్స

హార్మోన్ల బెల్లీ యొక్క కారణాలు లక్షణాలు మరియు చికిత్స  మన సమాజంలో అవగాహన లేకపోవడం వల్ల హార్మోన్ల సమస్యలను పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు. వాస్తవం ఏమిటంటే, మనం ఎలా కనిపిస్తామో, సమస్యలు, శరీర ఆకృతి మరియు ఇలాంటి అనేక విషయాలను నిర్ణయించడంలో హార్మోన్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. మీ హార్మోన్లలో కొంచెం అసమతుల్యత ఉంటే, అది మీ ఆరోగ్యానికి పెద్ద సమస్యను సృష్టించవచ్చును . ఈ హార్మోన్ల అంతరాయం కూడా హార్మోన్ల బొడ్డుకి దారి తీస్తుంది.  ఇది ఉబ్బిన …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post