థైరాయిడ్ పరీక్ష చేయించుకోవాలని చూపించే సంకేతాలు

థైరాయిడ్ పరీక్ష చేయించుకోవాలని చూపించే సంకేతాలు ఈ వైద్య పరిస్థితి యొక్క సంకేతాలను అర్థం చేసుకోవడానికి, మనం ముందుగా తెలుసుకోవాలి, ‘థైరాయిడ్ అంటే ఏమిటి?’ థైరాయిడ్ ప్రాథమికంగా మీ మెడ ముందు భాగంలో ఉన్న చిన్న, సీతాకోకచిలుక ఆకారపు గ్రంథి. మీ శరీరం శక్తిని వినియోగించేలా థైరాయిడ్ హార్మోన్లను ఉత్పత్తి చేయడం దీని ప్రధాన విధి. ఈ థైరాయిడ్ హార్మోన్లలో ట్రైయోడోథైరోనిన్ (T3) మరియు టెట్రాయోడోథైరోనిన్ లేదా థైరాక్సిన్ ఉన్నాయి. ఈ హార్మోన్లు అనేక విధులకు శరీరానికి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post