కురవి వీరభద్ర స్వామి దేవాలయం మహబూబాబాద్ జిల్లా - telanganaa.in

Breaking

Wednesday, 18 January 2023

కురవి వీరభద్ర స్వామి దేవాలయం మహబూబాబాద్ జిల్లా

 

కురవి వీరభద్ర స్వామి దేవాలయం మహబూబాబాద్ జిల్లా

కురవి వీరభద్ర స్వామి దేవాలయం మహబూబాబాద్ జిల్లా   కురవి వీరభద్ర స్వామి దేవాలయం మహబూబాబాద్ జిల్లా కురవిలో ఉంది. ప్రధాన దైవం శివుడు, వీరభద్ర స్వామి అని పిలుస్తారు. శివుని విగ్రహం మూడు కళ్ళు మరియు పది చేతులు మరియు మీసాలతో నలుపు రంగులో ఉంటుంది. వీరభద్రుడు కోపంతో ఉన్న ముఖంతో మరియు సతీదేవి మరణానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి ప్రపంచంపై కోపాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి ఆయుధాలను పట్టుకుని ఉన్నాడు. కురవి వీరభద్ర స్వామి ఆలయ సమయాలు …

Read more

No comments:

Post a Comment