మైక్రోనెడ్లింగ్ యొక్క విధానం మరియు ప్రయోజనాలు - telanganaa.in

Breaking

Tuesday, 17 January 2023

మైక్రోనెడ్లింగ్ యొక్క విధానం మరియు ప్రయోజనాలు

 

మైక్రోనెడ్లింగ్ యొక్క విధానం మరియు ప్రయోజనాలు

మైక్రోనెడ్లింగ్ యొక్క విధానం మరియు ప్రయోజనాలు   మీరు మెరుగ్గా కనిపించడం కోసం చిన్న సూదులు గుచ్చుకున్నట్లు మీరు కొంచెం బెదిరిపోవచ్చును . మచ్చలేని చర్మానికి హామీ ఇచ్చే అటువంటి సౌందర్య లక్షణం మైక్రోనెడ్లింగ్. ఇది మీ నెత్తిమీద చీలమండలు మరియు శరీరంలోని అన్ని ఇతర భాగాల వరకు చేసే అతి తక్కువ హానికర చికిత్స. ముడతలు మరియు చక్కటి గీతల నుండి అలోపేసియా మరియు రోసేసియా వరకు వివిధ చర్మం మరియు స్కాల్ప్ సంబంధిత పరిస్థితులకు చికిత్స చేయడానికి …

Read more

No comments:

Post a Comment