వినికిడి లోపము యొక్క రకాలు లక్షణాలు మరియు కారణాలు

వినికిడి లోపము యొక్క రకాలు లక్షణాలు మరియు కారణాలు   శరీరం యొక్క అత్యంత ముఖ్యమైన ఇంద్రియాలలో వినికిడి ఒకటి. ఇది ముఖ్యమైన విధులను నిర్వహిస్తుంది.  వీటిని మనం పెద్దగా శ్రద్ధ చూపరు. అయితే వినికిడి సమస్యలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి మరియు చెవులకు శాశ్వతంగా హాని కలిగించవచ్చును . ముఖ్యంగా పిల్లలలో, ఈ రుగ్మతలు చాలా సాధారణం, ఎందుకంటే అవి అంటువ్యాధులు, శారీరక నష్టం మరియు పిచ్ ప్రతిస్పందనకు ఎక్కువగా గురవుతాయి. వినికిడి లోపాల గురించి తెలుసుకోవడానికి, మేము …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post