స్కిన్ బారియర్ డ్యామేజ్ యొక్క లక్షణాలు, కారణాలు చికిత్స మరియు నివారణ

స్కిన్ బారియర్ డ్యామేజ్ యొక్క  లక్షణాలు, కారణాలు చికిత్స  మరియు నివారణ  వాతావరణంలో మార్పు నుండి మీ చర్మం మీ శరీరాన్ని రక్షిస్తుంది కాబట్టి, ఏదైనా విదేశీ దండయాత్ర శరీరాన్ని బయట ఏదైనా మరియు ప్రతిదాని నుండి రక్షిస్తుంది. చర్మం మీ శరీరాన్ని అన్ని హానికరమైన మూలకాల నుండి రక్షిస్తుంది మరియు ఈ ప్రొటెక్టర్‌కు కొద్దిగా రక్షణ కూడా అవసరం. మన చర్మం అనేక …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post