గ్యాస్ట్రిటిస్ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు కారణాలు మరియు ప్రమాదాలు

గ్యాస్ట్రిటిస్ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు కారణాలు మరియు ప్రమాదాలు    గ్యాస్ట్రిటిస్ వ్యాధి అంటే ఏమిటి కడుపుకు సంబంధించిన సమస్యలు చాలా సాధారణం.  ప్రజలు అనారోగ్యకరమైన రీతిలో తినడానికి ఇష్టపడతారు.  ఇది కడుపులో గ్యాస్ ఇవ్వడం సమస్యకు దారి తీస్తుంది. ఇది అజీర్ణం మరియు పొట్టలోని లైనింగ్‌లో మంటకు సంబంధించిన సమస్యల కారణంగా సంభవిస్తుంది. కడుపులో మంట అనేక సమస్యలను కలిగిస్తుంది మరియు పొట్టలో పుండ్లు రాకుండా నిరోధించడానికి అన్నింటి కంటే అనారోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని నివారించాలి. చాలా మందికి ఈ సమస్య …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post