స్వయంభు శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామి క్షేత్రం హైదరాబాద్ తెలంగాణ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు

స్వయంభు శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామి క్షేత్రం హైదరాబాద్ తెలంగాణ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు స్వయంభు శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ స్వామి క్షేత్రం హైదరాబాద్ తెలంగాణ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు హైదరాబాద్ నగరం అనేక దేవాలయాలకు ప్రసిద్ది చెందింది, పాత మరియు క్రొత్త దాని ప్రకృతి దృశ్యాన్ని చుట్టి, దూర ప్రాంతాల నుండి భక్తులను ఆకర్షిస్తుంది. ఈ ఆలయం రోడ్డు నెంబర్ 12 లోని బంజారా హిల్స్‌లోని ఒక కొండపై ఉన్న నగరంలోని పురాతన శ్రీ లక్ష్మి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post