బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ యొక్క సంబంధించిన కారణాలు మరియు ప్రమాద కారకాలు

 బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్  యొక్క  సంబంధించిన కారణాలు మరియు ప్రమాద కారకాలు    అనేక రకాల ప్రాధమిక మెదడు కణితులు పెద్దలను ప్రభావితం చేయవచ్చు. తాజా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వర్గీకరణ ప్రకారం, సాధారణ ప్రాథమిక మెదడు కణితుల్లో గ్లియోమాస్, మెనింగియోమాస్, లింఫోమాస్, ఎంబ్రియోనల్ ట్యూమర్స్, సెల్లార్ ట్యూమర్స్ మరియు ఇతరాలు ఉన్నాయి. ఇవి మెదడు మెటాస్టేజ్‌ల నుండి భిన్నంగా ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని ఇతర భాగాల నుండి రక్తప్రవాహం ద్వారా మెదడుకు ప్రాథమిక క్యాన్సర్‌ల వ్యాప్తిని సూచిస్తాయి. స్పెక్ట్రం …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post