మోకాళ్లను కొట్టడం యొక్క లక్షణాలు, కారణాలు మరియు చికిత్స

మోకాళ్లను కొట్టడం యొక్క లక్షణాలు, కారణాలు మరియు చికిత్స  పూర్తి పరిమాణపు అద్దం ముందు నిటారుగా నిలబడి, మీ కాళ్లను చూడండి బదులుగా మీ ముఖం యొక్క అందాన్ని ఆలింగనం చేసుకోండి మరియు ఆ జుట్టును సరిచేయండి. మీ పాదాలు ఒకదానికొకటి కొన్ని అంగుళాల దూరంలో ఉండేలా చూసుకోండి మరియు మీ మోకాళ్ల వైపు నిశితంగా పరిశీలించండి. అవి ఒకదానికొకటి సమాంతరంగా ఉన్నాయా? మీ మోకాలు ఒకదానికొకటి తాకుతున్నాయా? సరే మీరు రెండవ కేటగిరీకి చెందిన వారైతే మీరు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post