మంచం పుండ్లు సంబంధించిన లక్షణాలు కారణాలు మరియు ప్రమాద కారకాలు - telanganaa.in

Breaking

Thursday, 19 January 2023

మంచం పుండ్లు సంబంధించిన లక్షణాలు కారణాలు మరియు ప్రమాద కారకాలు

 

మంచం పుండ్లు సంబంధించిన లక్షణాలు కారణాలు మరియు ప్రమాద కారకాలు

మంచం పుండ్లు సంబంధించిన లక్షణాలు  కారణాలు మరియు ప్రమాద కారకాలు    మేము సాధారణంగా మీ మంచం మీద పడుకోవడం వల్ల ఏమి జరుగుతుందని అనుకుంటాము. మంచం సాధారణంగా సురక్షితమైన మరియు రిజర్వ్ చేయబడిన ప్రదేశంగా పరిగణించబడుతుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, నెలలు, సంవత్సరాల పాటు బెడ్ రెస్ట్ ఇచ్చిన వారికి ఇది తప్పు కావచ్చు. బెడ్ రెస్ట్‌లో ఉన్నవారికి, ప్రత్యేకించి వారి కదలికలు పరిమితం చేయబడిన స్థితిలో సాధారణంగా సంభవించే సమస్యల్లో మంచం పుండ్లు ఒకటి. మంచపు …

Read more

No comments:

Post a Comment