ఇంట్లో రోజ్ వాటర్ ఎలా తయారు చేయాలి మరియు ప్రయోజనాలు

 ఇంట్లో రోజ్ వాటర్ ఎలా తయారు చేయాలి మరియు  ప్రయోజనాలు   రోజ్ వాటర్ గురించి నా తొలి జ్ఞాపకాలు ఫుల్లర్స్ ఎర్త్ (ముల్తానీ మట్టి)లో కొన్ని చుక్కలను జోడించడం మరియు పేస్ట్‌ను ఫేస్ ప్యాక్‌గా ఉపయోగించడం. దాని ప్రక్షాళన లక్షణాలకు బాగా తెలిసినప్పటికీ, నాకు, దాని శీతలీకరణ ప్రభావం మేజిక్ చేసింది. ఇది రోజ్ వాటర్, లేదా ఫుల్లర్స్ ఎర్త్ లేదా రెండూనా? చాలా మంది రోజ్ వాటర్‌ని దాని కంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాల కోసం కూడా …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post