ఫ్లీ కాటు యొక్క లక్షణాలు ప్రమాదాలు మరియు చికిత్స - telanganaa.in

Breaking

Tuesday, 24 January 2023

ఫ్లీ కాటు యొక్క లక్షణాలు ప్రమాదాలు మరియు చికిత్స

 

ఫ్లీ కాటు యొక్క లక్షణాలు ప్రమాదాలు మరియు చికిత్స

ఫ్లీ కాటు  యొక్క లక్షణాలు ప్రమాదాలు మరియు చికిత్స కీటకాల కాటు మిమ్మల్ని గడ్డలు, దురద మరియు ఎర్రటి చర్మంతో కూడా వదిలివేయడం వలన నిజంగా బాధించేది. తేనెటీగలు, కందిరీగలు మరియు దోమల నుండి మనకు వచ్చే కీటకాల కాటు వల్ల కలిగే ప్రమాదాల గురించి మనలో చాలా మందికి తెలుసు మరియు ఈ కీటకాల కాటు వల్ల కలిగే ప్రాణాంతక వ్యాధుల గురించి కూడా తెలుసు. ఈ తేనెటీగ దోమలు మరియు కందిరీగ కాటుల జాబితాలో, …

Read more

No comments:

Post a Comment