సంఘి ఆలయం హైదరాబాద్ తెలంగాణ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు

సంఘి ఆలయం హైదరాబాద్ తెలంగాణ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు సంఘి ఆలయం హైదరాబాద్ తెలంగాణ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు సంఘి ఆలయం హైదరాబాద్     సంఘి ఆలయం హైదరాబాద్ ప్రవేశ రుసుము :- ప్రవేశ రుసుము లేదు  టెంపుల్ టైమింగ్స్‌ వారపు అభిషేకాలు & సమయాలు: ఉదయం 8 నుండి 9 వరకు సోమవారం – శ్రీ రామలింగేశ్వర మంగళవారం – శ్రీ హనుమంతుడు శుక్రవారం – శ్రీ వెంకటేశ్వర ఉదయం 5.00 గంటలకు ఆలయం తెరిచినా, …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post