ఇంజెక్ట్ చేసిన పుచ్చకాయను ఎలా గుర్తించాలి? ఇంజెక్ట్ చేసిన పుచ్చకాయ తినడం ఎంత ప్రమాదకరమో తెలుసుకోండి

ఇంజెక్ట్ చేసిన పుచ్చకాయను ఎలా గుర్తించాలి? ఇంజెక్ట్ చేసిన పుచ్చకాయ తినడం ఎంత ప్రమాదకరమో తెలుసుకోండి వేసవి కాలం వచ్చింది మరియు దీనితో వేసవిలో అత్యంత ఆరోగ్యకరమైన పండ్లుగా భావించే పుచ్చకాయ మార్కెట్‌లోకి రావడం ప్రారంభించింది. పుచ్చకాయ 92% నీరు మరియు 6% చక్కెర కలిగి ఉన్న ఒక పండు. మంచి మొత్తంలో ఫైబర్ ఉండటం వల్ల వేసవిలో పుచ్చకాయ వినియోగం చాలా ప్రయోజనకరంగా భావిస్తారు. కానీ ఈ సీజన్లో మార్కెట్లో పుచ్చకాయలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని మీకు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post