;

 

కాల్షియం లోపం మీ శరీరాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది

కాల్షియం లోపం మీ శరీరాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది శరీరానికి కాల్షియం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి మనందరికీ తెలుసు. చిన్నతనం నుంచి వృద్ధాప్యం వరకు జీవితంలో అడుగడుగునా కాల్షియం అవసరం. శరీరం యొక్క కీళ్లలో నొప్పి మరియు ఇతర భాగాలలో తెల్లటి మచ్చలు సాధారణంగా కాల్షియం లోపం యొక్క సంకేతం అని పిలుస్తారు, అయితే కాల్షియం లోపం మీ మనస్సు, శరీరం మరియు ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరం అని మీకు తెలుసా? అందువల్ల కాల్షియం లోపాన్ని విస్మరించకూడదు. కాల్షియం …

Read more

Categories Health

Post a Comment

Previous Post Next Post