తెలంగాణ జగన్నాథ్ ఆలయం చరిత్ర పూర్తి వివరాలు హైదరాబాద్ - telanganaa.in

Breaking

Wednesday, 18 January 2023

తెలంగాణ జగన్నాథ్ ఆలయం చరిత్ర పూర్తి వివరాలు హైదరాబాద్

 

తెలంగాణ జగన్నాథ్ ఆలయం చరిత్ర పూర్తి వివరాలు హైదరాబాద్

తెలంగాణ జగన్నాథ్ ఆలయం చరిత్ర పూర్తి వివరాలు హైదరాబాద్ శ్రీ జగన్నాథ్ అంటే విశ్వానికి ప్రభువు, సుప్రీం ఓదార్పు మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా లెక్కలేనన్ని మంది భక్తులకు రక్షకుడు. ప్రాచీన కాలం నుండి, ఒరిస్సాలోని శక్తివంతమైన దేవుని అద్భుతమైన మరియు స్మారక మందిరం లక్షలాది మంది భక్తులను ఆకర్షిస్తుంది. జగన్నాథ్ ఆలయం గౌరవనీయులైన శ్రీ కృష్ణుడికి అంకితం చేయబడింది. జగన్ అంటే విశ్వం మరియు నాథ్ ప్రభువు. అతను విష్ణువు అవతారాలలో ఒకడు. ఈ ఆలయం పూరి అసలు …

Read more

No comments:

Post a Comment