సెరిబ్రల్ పాల్సీ బ్రెయిన్ డిజార్డర్ యొక్క వివిధ రకాలు మరియు స్థాయిలు

సెరిబ్రల్ పాల్సీ బ్రెయిన్ డిజార్డర్ యొక్క వివిధ రకాలు మరియు స్థాయిలు  సెరిబ్రల్ పాల్సీ అనేది ప్రాథమికంగా వివిధ కండరాలకు సంబంధించిన రుగ్మతల సమూహం. ఇది శరీరంలోని వివిధ భాగాలను ప్రభావితం చేస్తుంది మరియు స్పర్శ మరియు దృష్టిని కోల్పోయేలా చేస్తుంది. ఇది సాధారణంగా పిల్లలకు సంభవిస్తుంది కాబట్టి దీనిని గుర్తించి, చికిత్స చేయడానికి చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి. సరైన చికిత్స సకాలంలో అందించకపోతే, అది నరాల కణజాలానికి శాశ్వత నష్టం కలిగించవచ్చును  .  వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post