థైరాయిడ్ నివారణ- ఆహారం- థైరాయిడ్ లక్షణాలు - telanganaa.in

Breaking

Thursday, 19 January 2023

థైరాయిడ్ నివారణ- ఆహారం- థైరాయిడ్ లక్షణాలు

 

థైరాయిడ్ నివారణ- ఆహారం- థైరాయిడ్ లక్షణాలు

 థైరాయిడ్ నివారణ- ఆహారం- థైరాయిడ్ లక్షణాలు ప్రస్తుతం, జీవనశైలి క్షీణించడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ వాటిలో ఒకటి. ఒక సర్వే ప్రకారం, భారతదేశంలో 4.2 మిలియన్ల మంది థైరాయిడ్ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు, అంటే థైరాయిడ్ సమస్య పెరగడంలో థైరాయిడ్ సమస్య భారీ పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ కథనంలో థైరాయిడ్ వారి ఆహారం గురించి తెలియజేయండి. థైరాయిడ్ అంటే ఏమిటి నివారణ మార్గాలు థైరాయిడ్ గ్రంథి అని పిలువబడే శరీరం యొక్క అనేక కీలక …

Read more

No comments:

Post a Comment