యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి / యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం వేళలు దర్శన్ టైమింగ్స్

 యాదాద్రి ఆలయ ప్రారంభ మరియు ముగింపు సమయాలు | దర్శన్ టైమింగ్స్ యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి / యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ప్రారంభ మరియు ముగింపు సమయాలు: ఉదయం 4.00 నుండి రాత్రి 9.45 వరకు.   యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహ ఆలయం ఉదయం వేళలు: 04:00 am ఆలయం తెరిచే సమయం ఉదయం 04:00 నుండి 04:30 వరకు – సుప్రభాతం ఉదయం 04:30 నుండి 05:00 వరకు – …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post