తిన్నా ఆహారం జీర్ణం కావడం లేదా.. అయితే వీటికి దూరంగా ఉండటం మంచిది - telanganaa.in

Breaking

Tuesday, 24 January 2023

తిన్నా ఆహారం జీర్ణం కావడం లేదా.. అయితే వీటికి దూరంగా ఉండటం మంచిది

 

తిన్నా ఆహారం జీర్ణం కావడం లేదా.. అయితే వీటికి దూరంగా ఉండటం మంచిది

తిన్నా ఆహారం జీర్ణం కావడం లేదా.. అయితే వీటికి దూరంగా ఉండటం మంచిది   గ్యాస్‌ను కలిగించే ఆహారాలు జీర్ణం కావు.. అయితే ఈ రసాయనాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. చాలా మంది ప్రజలు తినే ఆహారం నుండి అజీర్తిని అనుభవిస్తారు. కొంతమంది కొన్ని ఆహారాలకు దూరంగా ఉండటానికి ఇది కారణం. సకాలంలో జీర్ణం కాకపోవడం వల్ల శరీరంలో గ్యాస్ కూడా ఏర్పడుతుంది. మనం తినే ఆహారం. గ్యాస్‌ను కలిగించే ఆహారాలు: ఆహారం జీర్ణం కావడం లేదు.. …

Read more

Categories Health

No comments:

Post a Comment