కాలేయ వ్యాధి యొక్క దురద కారణాలు ప్రభావాలు మరియు నివారణ చిట్కాలు - telanganaa.in

Breaking

Thursday, 19 January 2023

కాలేయ వ్యాధి యొక్క దురద కారణాలు ప్రభావాలు మరియు నివారణ చిట్కాలు

 

కాలేయ వ్యాధి యొక్క దురద కారణాలు ప్రభావాలు మరియు నివారణ చిట్కాలు

కాలేయ వ్యాధి  యొక్క దురద కారణాలు, ప్రభావాలు మరియు నివారణ చిట్కాలు   దురద చాలా సాధారణం కాదా? ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్కడో లేదా మరెక్కడైనా దురద ఉంటుంది మరియు ఇది అనేక కారణాల వల్ల కావచ్చును . మేము సాధారణంగా దురదను అలెర్జీలు, చెమట, పొడి మొదలైన వాటితో సంబంధం కలిగి ఉంటాము, అయితే ఇది దీని కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దురద అనేది దీర్ఘకాలిక కాలేయ వ్యాధులకు సంబంధించినది, ఇది ఆరోగ్యానికి ఎక్కువ …

Read more

No comments:

Post a Comment