వృద్ధ స్త్రీ పురుషులకు సైతం యవ్వనం ఇవ్వగలహెల్త్ టిప్ - telanganaa.in

Breaking

Saturday, 21 January 2023

వృద్ధ స్త్రీ పురుషులకు సైతం యవ్వనం ఇవ్వగలహెల్త్ టిప్

 

వృద్ధ స్త్రీ పురుషులకు సైతం యవ్వనం ఇవ్వగలహెల్త్ టిప్

వృద్ధ స్త్రీ పురుషులకు సైతం యవ్వనం ఇవ్వగల  హెల్త్ టిప్ వృద్ధ స్త్రీ పురుషులకు సైతం యవ్వనం ఇవ్వగల ఆతి మధురం 10 గ్రా . చిన్న యాలకులు 10 గ్రా లవగంగాలు 10 గ్రా ఆకుపత్రి – 10 గ్రా శొంటి – 10 గ్రా పిప్పళ్ళు – 10 గ్రా మిరియాలు – 10 గ్రా ఎండు ఖర్జూరాలు – విత్తనం తీసినవి 20 గ్రా సారపప్పు – 20 గ్రా ధనియాలు – …

Read more

No comments:

Post a Comment